FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wykonywane są pomiary i analiza tła elektromagnetycznego w sprawdzanym obiekcie w celu wykrycia, identyfikacji i lokalizacji nadajników radiowych analogowych, wykorzystujących sieci komórkowe, WiFi czy Bluetooth a także inne niestandardowe rozwiązania. Sprawdzane są instalacje przewodowe i podłączone do nich urządzenia pod kątem obecności mikrofonów i nadajników. Dokonujemy inspekcji sieci elektrycznej, telefonicznej i teleinformatycznej. Za pomocą detektorów optycznych weryfikowana jest obecność kamer (niezależnie od ich rodzaju i tego czy są w danym momencie aktywne).

Szczególną uwagę należy poświęcić detekcji urządzeń rejestrujących i nieaktywnych – nie wysyłają one żadnych sygnałów. W tym celu wykorzystuje się detektory złącz nieliniowych, kamery inspekcyjne i narzędzia do demontażu przedmiotów w których mogą być ukryte potencjalne podsłuchy czy urządzenia rejestrujące.

Dopełnieniem sprawdzenia pomieszczeń jest zweryfikowanie pojazdu pod kątem podsłuchów i lokalizatorów oraz telefonu czy komputera w celu weryfikacji czy nie zostało zainstalowane oprogramowanie szpiegujące.

Każde sprawdzenie zakończone jest raportem podsumowującym wykonane czynności, wynik inspekcji oraz rekomendacje i zalecenia zwiększające bezpieczeństwo w przyszłości.

Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie i wycena uwzględnia powierzchnię, rodzaj i charakter obiektu oraz jego lokalizację.

Orientacyjne koszty usług:

  • sprawdzenie jednego pomieszczenia biurowego: 1000 – 1500zł netto

  • sprawdzenie pojazdu: 600-1000zł netto

  • sprawdzenie telefonu: 400-600zł netto

Zachęcamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy szczegóły oferty oraz sposób jej wyceny.