Bezpieczeństwo biznesu

BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Eksperci ze Spy Shop GOLD oferują organizację szkoleń w zakresie szerokopojętego bezpieczeństwa biznesu. Nasz program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
   • Bezpieczeństwo obrotu
   • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
   • Weryfikacja partnerów biznesowych
   • Działania etyczne i antykorupcyjne
   • Kontrola wewnętrzna
   • Compliance
 • Bezpieczeństwo fizyczne
  • Bezpieczeństwo osobowe i techniczne
  • Bezpieczeństwo podróży
  • Mobilizacja
  • Zarządzanie kryzysowe
 • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Ochrona danych osobowych
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Ochrona informacji niejawnych